Tehtävä 10. Datan visualisointi

Tutustukaa lukuun Datan visualisointi.

Harjoitelkaa visualisointia Google Fusion Tables -palvelulla. Seuratkaa ohjeita ja käyttäkää joko annettua malliaineistoa tai omaa tietoaineistoanne.

Tulos: Visualisointi joko malliaineistosta tai omasta aineistostanne.


Comments

comments powered by Disqus