Tehtävä 11. Tarinan rakentaminen avoimesta datasta

Tutustukaa lukuun Tarinoiden rakentaminen avoimesta datasta.

Valitkaa luvun tarinankerrontaesimerkeistä muutamia ja analysoikaa, miten tarinat on laadittu ja miten ne vaikuttavat teihin? Tukeeko visualisointi tarinaa? Tuodaanko tarinassa esiin olennaiset asiat visualisoinnista? Mikä on tarinassa erityisen hyvää? Miten tarinaa voisi kehittää?

Tulos: Analyysi vähintään kahdesta tarinankerrontaesimerkistä.


Comments

comments powered by Disqus