Tehtävä 6. Taulukkolaskennan perustaidot

Tutustukaa lukuun Taulukkolaskennan perusteet. Jos luvussa mainitut taidot ovat teille vieraita, niitä on hyvä treenata.

Jos aloitatte perustasolta, tutustukaa perusteelliseen materiaalikokoelmaan, jossa joka toimintoon on erillinen opasvideo ja harjoitustiedosto. Käyttäkää näitä tarpeen mukaan taitojenne hiomiseen. Voitte käyttää myös maksutonta 144-sivuista opaskirjaa taulukkolaskennasta. Voitte käyttää myös muita taulukkolaskennan oppaita ja opasmateriaaleja niin halutessanne, kunhan ne kattavat Taulukkolaskennan perusteet -luvussa mainitut taidot.

Jos taulukkolaskenta on teille jo jonkin verran tuttua, voitte oppia tarvittavia uusia taitoja nopeasti esimerkiksi videotutoriaalin avulla. Videon kuvaustekstissä on aikaleimat eri toimintojen esittelyyn, kuten järjestämiseen ja pivot-taulukkoon, joten löydätte haluammanne kohdat videosta nopeasti.

Datajournalismi-sivustolle on kerätty suomen kielellä opasmateriaaleja sekä aineistoja mm. taulukkolaskennan tekniikoiden harjoitteluun.

Tulos: Lyhyt reflektointi siitä, mitä uutta opitte taulukkolaskennasta annettujen opas- ja harjoittelumateriaalien avulla.


Comments

comments powered by Disqus