Tehtävä 5. Oma aineisto lain ja säädösten valossa

Tutustukaa lukuun Lait ja säädökset.

Arvioikaa aineistoanne tai jotain muuta aineistoa lakien ja säädösten valossa. Jos olette muokanneet aineistoanne jotenkin, niin merkitkää siihen käyttöluvan kertovat lisenssit ja tekijätiedot asiallisesti. Raportoikaa arvionne tutkimastanne aineistosta sekä omaan aineistoonne tekemänne merkinnät perusteluineen.

Tulos: Raportti arvioimastanne aineistosta lakien ja säädösten valossa sekä aineistoonne lisäämistänne lisensseistä ja tekijätiedoista.


Comments

comments powered by Disqus