Tehtävä 2. Avoimen datan työnkulku

Tutustukaa lukuun Avoimen datan työnkulku yhdellä silmäyksellä.

Laatikaa suunnitelma sellaisen tuotoksen laatimisesta, jossa hyödynnätte avointa dataa. Kuvatkaa idea ja hahmotelkaa sen toteuttamisvaiheet. Laatikaa kuvauksenne niin, että voitte täydentää sitä seuraavissa tehtävissä.

Tulos: Suunnitelma avointa dataa hyödyntävän tuotoksen laatimisesta.


Comments

comments powered by Disqus