Lait ja säädökset

Oppimistavoitteet: Tässä luvussa saadaan peruskäsitys avoimen datan käyttöoikeuksista, yksityisyydensuojasta ja datan käyttöä sääntelevistä laeista ja tilanteista.

Muiden laatiman datan ja muun aineiston käyttö edellyttää aina, että sen käyttö on sallittu joko suoraan lain mukaan tai asianomaisten antamalla luvalla.

Jos data on avointa, siinä on mukana lisenssi, joka antaa laajat käyttöoikeudet aineistoon. Yleisin käyttölupamuoto on Creative Commons -lisenssi, jolla varustettua aineistoa voi käyttää ja levittää lisenssin määrittämällä tavalla ilman pelkoa tekijänoikeusrikkomuksista, kunhan mainitsee datalähteen. Useimmat CC-lisenssit sallivat myös aineiston muuntelun, jolloin aineistoon itse tehdyt parannukset on mahdollista julkaista muiden käyttöön. Eurooppalaisten tietoaineistojen lisensointiin sopiva CC 4.0 julkaistiin vasta vuoden 2013 lopussa. Niinpä eri maissa on käytössä muita lisenssejä, joita käytettiin sopivan globaalin lisenssin puuttuessa. Nämä kansalliset lisenssit todennäköisesti häviävät ja korvautuvat CC-lisensseillä muutamassa vuodessa.

Avoin data edellyttää, että sen lisenssi sallii vapaan jatkokäytön, muuntelun ja kaupallisen hyödyntämisen. Tällaisia lisenssejä ovat mm. CC0, CC BY ja CC BY-SA. CC-lisenssit, joissa on ehto NC tai ND, eivät ole riittävän avoimia. Verkossa olevan tietoaineiston lisenssimerkintä on aina linkki lisenssin tiivistelmään, joka kertoo muutamalla lauseella, mitä oikeuksia ja rajoituksia lisenssissä on. Jos et käytä aineistoasi kaupallisesti, voit hyödyntää myös NC-ehdolla varustettuja aineistoja, mutta tällaisia ei yleensä ole dataportaaleissa. Tietoaineistot voivat olla myös täysin vapaasti käytettävissä niin, että tekijänoikeudet eivät rajoita niiden käyttöä. Tällöin niissä yleensä näkyy Public Domain -merkintä.

Datan julkaisija on yleensä varmistanut, että data ei riko muiden tahojen oikeuksia. Esimerkiksi ihmisten yksityistietoja ei saisi olla avoimessa datassa tai aineisto pitäisi ainakin anonymisoida. Jatkohyödyntäjän on hyvä tarkistaa, ettei aineistossa ole yksityisyys- tai julkisuuslakien suojaamaa tietoa.

Avoimen datan lisenssit edellyttävät lähteiden mainintaa. Jos kehität tiettyä aineistoa käyttävää sovellusta, niin mainitse tekijätiedoissa, mistä aineistot ovat peräisin. Lähteiden maininta on aina hyödyllistä, vaikka lisenssi ei sitä edellyttäisi. Jos sovelluksesi käyttäjät eivät näe, mistä data on peräisin, he eivät välttämättä luota sovellukseesi. Kun lähteet on mainittu asianmukaisesti ja käyttäjät pääsevät itse saman datan äärelle ja voivat varmistua sen aitoudesta ja tarkkuudesta, niin sovelluksesi uskottavuus paranee.

Datan avoin lisenssi ei salli mitä tahansa toimenpiteitä; vaikka se antaisi tekijänoikeuslain kannalta vapaat kädet, niin sinun on varmistettava, että suunnittelemasi hyödyntämistapa ei riko muita lakeja. Yksityisyydensuojaan voit törmätä helposti, mutta yleisemmätkin säädökset on otettava huomioon. Useimmat esteet voit päätellä terveellä järjellä: jos toimintasi loukkaa jonkun muun oikeuksia tai ärsyttää joitakin, siitä voi olla seuraamuksia. Jos teet jotain, minkä epäilet ärsyttävän toisia, niin selvitä ainakin, että olet lakien kannalta turvallisilla vesillä (lue: konsultoi organisaatiosi lakiosastoa).

Tutustu Datan avaajan kurssin vastaavaan lukuun, jossa on lisää datan avoimen käytön rajoituksista ja säännöistä.

Tiivistelmä

Avoimessa datassa lisenssi kertoo datan käyttöoikeudet. Datan lähde on hyvä mainita, vaikka lisenssi ei sitä edellyttäisikään. Kannattaa varmistaa, ettei käytettävässä aineistossa ole yksityisyys- ja julkisuuslakien suojaamaa tietoa eikä kehitettävä sovellus ärsytä muita liikaa.

Tehtävä

Tehtävä 5. Oma aineisto lain ja säädösten valossa


Comments

comments powered by Disqus