Datan visualisointi

Oppimistavoitteet: Tässä luvussa opitaan esimerkkien avulla datan visualisoinnin perusteet.

Tavallisen ihmisen on vaikea hahmottaa taulukoista tai koneluettavasta datasta merkittäviä ilmiöitä, mutta visualisoidusta datasta kiinnostavat ilmiöt nousevat näkyviin ja herättävät keskustelua. Yksinkertaisimmillaan visualisointi on kaavion tuottamista valitusta tietojoukosta. Monimutkaisimmillaan se on interaktiivinen infografiikka tai sovellus, jota yleisö voi manipuloida saadakseen siitä esiin itseään kiinnostavia tietoja.

Datan visualisoinnissa kannattaa keskittyä olennaiseen ja pitää asiat yksinkertaisina. Esitystapaa muuttamalla aineistosta voidaan kertoa erilaisia tarinoita. Esimerkiksi muuttamalla kaavion akselien arvoväliä sopivasti voidaan jonkin arvon vaihtelua liioitella tai vähätellä.

Hyvä visualisointi vaatii graafisen suunnittelun taitoja, jotka poikkeavat aiempien työvaiheiden edellyttämistä taidoista. Visualisoinnit voivat vaatia design-osaamista ja erilaisia työvälineitä ja niiden käyttötaitoja. Sovellusten rakentamiseen tarvitaan lisäksi ohjelmistokehitystaitoja.

Visualisoinneissa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia sovelluksia ja palveluita:

  • Taulukkolaskentaohjelma tuottaa kaavioita ja käyriä datasta helposti.

  • Google Fusion Tables mahdollistaa valtavien taulukoiden tunnuslukujen laskemisen ja monenlaiset visualisoinnit.

  • Infogr.am tekee näyttäviä visualisointeja taulukkomuotoisesta datasta. Palvelun kehittyneemmät ominaisuudet ovat maksullisia.

  • Tableau tekee taulukkomuotoisesta datasta interaktiivisia visualisointeja.

  • Perustyökaluja koodipuolella:

    • D3.js

    • Highcharts

  • HRI:n visualisointiblogissa on hyviä visualisointiesimerkkejä

Lisätietoa datan visualisoinnista:

Tiivistelmä

Datan visualisointi voi olla yksinkertainen kaavio tai interaktiivinen infografiikka tai sovellus. Kannattaa keskittyä olennaiseen ja pitää asiat yksinkertaisina. Visualisointityökaluja ja esimerkkejä on runsaasti.

Tehtävä

Tehtävä 10. Datan visualisointi


Comments

comments powered by Disqus