Tehtävät

Tehtävät on tarkoitettu yhdessä työstettäviksi ja pohdittaviksi. Tuutoroiduilla kursseilla voidaan käyttää yhteisiä keskustelualueita tai yhteiskirjoitusalustoja kuten wikejä, joihin tehtävissä laadittavat pohdinnat ja suunnitelmat tai niiden linkit kootaan. Kursseille osallistujat keskustelevat toistensa pohdinnoista ja suunnitelmista ja antavat toisilleen rakentavaa palautetta. Näin yhteinen ymmärrys ja tieto datan avaamisesta laajenee ja konkretisoituu ja datan avaamisen suunnitelmat kehittyvät toteuttamiskelpoisiksi.

Jos tuutoroitua kurssia ei ole tarjolla, niin tehtäviä voidaan työstää yksin tai yhdessä oman organisaation kollegoiden ja sidosryhmien kanssa. Kokemuksia, pohdintoja ja linkkejä suunnitelmiin voidaan jakaa kurssin eri lukujen keskustelualueilla tai organisaation intranetissa, extranetissa tai julkisesti organisaation blogissa tai wikissä.

Tehtäväluettelo

 1. Avoin data, tehtävä moduuliin Mitä on avoin data?
 2. Avoimen datan työnkulku, tehtävä moduuliin Avoimen datan työnkulku yhdellä silmäyksellä.
 3. Avoimen datan hankkiminen, tehtävä moduuliin Avoimen datan löytäminen ja hankkiminen.
 4. Aineiston laadun ja luotettavuuden arviointia, tehtävä moduuliin Datan laadun ja luotettavuuden alkeet.
 5. Oma aineisto lain ja säädösten valossa, tehtävä moduuliin Lait ja säädökset.
 6. Taulukkolaskennan perustaidot, tehtävä moduuliin Taulukkolaskennan perusteet.
 7. Taulukkolaskentaa käytännössä, tehtävä moduuliin Taulukkolaskennan perusteet.
 8. Datan siivoaminen, tehtävä moduuliin Datan siivoaminen.
 9. Datan siivoaminen käytännössä, tehtävä moduuliin Datan siivoaminen.
 10. Datan visualisointi, tehtävä moduuliin Datan visualisointi.
 11. Tarinan rakentaminen avoimesta datasta, tehtävä moduuliin Tarinoiden rakentaminen avoimesta datasta.
 12. Oman tarinan rakentaminen avoimesta datasta, tehtävä moduuliin Tarinoiden rakentaminen avoimesta datasta.
 13. Avoin data päätöksenteossa, verkostoissa ja sovelluksissa, tehtävä moduuliin Avoimuus liiketoiminnassa.
 14. Visualisointi organisaation verkkosivustolle, tehtävä moduuliin Datapohjaisen sovelluksen rakentaminen.
 15. Suunnitelma datapohjaisesta sovelluksesta, tehtävä moduuliin Datapohjaisen sovelluksen rakentaminen.

Comments

comments powered by Disqus